Image description
Het bestuur
Samenwerking met dorpsverenigingen, met het bedrijfsleven en overheden is nodig om via een gebiedsaanpak samen het verschil te maken.

Het bestuur

André Klumpje, voorzitter  
Mijn naam is Andre Klumpje 67 jr. en ben voorzitter van de Maatschappelijke Energiecooperatie IJsseldelta. Ik ben getrouwd, woon in IJsselmuiden en heb jarenlang gewerkt bij Enexis. In mijn vrije tijd heb ik mij vele met politiek beziggehouden, waaronder 23 jaar als raadslid in de gemeente Kampen. Het uitgangspunt van de MECIJ is een energie neutrale IJsseldelta in 2050 met behoud van de leefbaarheid en de kwaliteit in de IJsseldelta. Het omschakelen van fossiele brandstof naar schone energie (energietransitie) kan hierop behoorlijke impact hebben. Om te zorgen dat de gevolgen hiervan zoveel mogelijk beperkt blijven, is het het beste om zelf initiatieven mee helpen te ontwikkelen (participatie). De revenuen uit deze projecten willen wij inzetten in de IJsseldelta, met als doel behoud en verbeteren van het woon- en leefklimaat in de IJsseldelta.

Freek Nabers, penningmeester 
Mijn naam is Freek Nabers, 72 jaar, getrouwd met Wilma, vader van 4 prachtige kinderen, een aantal kleinkinderen  en alweer een jaar of zes/zeven gepensioneerd. Ik woon in Zwolle en tot 2015 heb ik gewerkt als directeur Finance & Control van de hogeschool Windesheim en daarna nog parttime bij een aantal andere (hoge)scholen. Na mijn pensionering ben ik het bestuurswerk in maatschappelijke organisaties blijven voortzetten. Ik beheer meestal de portefeuille financiën in een bestuur. Zo ook bij de Maatschappelijke Energiecoöperatie IJsseldelta. Vanuit mijn ervaring en expertise wil ik mij inzetten om een bijdrage te leveren aan het duurzaam opwekken van energie.

Wij zoeken meer bestuursleden! 

>
<