test
MEC IJsseldelta
Voor een duurzame IJsseldelta

De opgave rondom duurzaamheid & energie is dermate groot, dat de Gebiedscooperatie IJsseldelta dit zeker niet alleen kan en moet oppakken. Het overstijgt individuele belangen, waardoor een gebiedsaanpak niet meer dan logisch lijkt. Samen met overheden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kan de GCIJ daadwerkelijk bijdragen aan het verkleinen van onze negatieve bijdrage aan klimaatverandering. Om de aandacht voor duurzaamheid & energie verder gestalte te geven is de Maatschappelijke Energiecooperatie IJsseldelta opgericht. Het is een cooperatie waar op kleine en grote schaal gewerkt wordt aan de duurzame opwek van energie. Het 'zon op dak project' in Grafhorst is een eerste project.  

Kwaliteit van en de leefbaarheid in het gebied

De Maatschappelijke Energiecooperatie IJsseldelta is opgericht in 2021 en is nauw verwant aan de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Beiden zetten zich in voor de kwaliteit van en de leefbaarheid in het gebied. De Energiecooperatie wil haar specifieke bijdrage leveren door de opwek van hernieuwbare…

Voor een duurzame IJsseldelta